Montehraní  setkávání pro malé děti s doprovodem

                 

Montehraní je hra malých dětí a jejich rodičů v připraveném prostředí montessori herny

Průběh hodin určují děti či dospělí svou činností a volbou pomůcek

Vybavení herny je připravováno pro děti ve věku od cca 17.ti měsíců do 4 let (dopoledne) nebo 2-6 let (odpoledne), s ohledem na věkové složení a schopnosti dané skupinky malých průzkumníků

Děti v hodinách zkoumají a objevují, osvojují si různé dovednosti, nabírají zkušenosti a jsou samy sebou. K dispozici je v herně většinou kolem 50-60 montessori aktivit, které poskytují dětem možnost postupem času se naučit, jak se s předměty dá zacházet a poté je běžně v životě používat.

Montehraní obecně poskytuje možnost získávat zkušenosti, informace, samostatnost, soběstačnost, vnitřní jistotu a s tím související spokojenost :)

Rodiče mají během hodin možnost věnovat svým dětem vědomě pozornost a mohou vidět, jak jsou jejich děti vnímavé a co je zajímá. Rodiče s dětmi v herně spolupracují, tj. jsou jim plně k dispozici, protože montessori herna je "trenažér", kde se děti učí "co a jak" a proto potřebují informace a vědomou spolupráci svého okolí. Rodiče také mají možnost zjišťovat, jak se s dětmi dá komunikovat na bázi oboustranného respektu a jak s nimi fungovat vědomě v přítomnosti...

V herně bývá po dobu hodiny k dispozici osoba, která zná práci s jednotlivými pomůckami a na kterou je možné se obracet s dotazy ohledně montessori pedagogiky, mateřství či s prosbami o prezentace pomůcek. Více o lektorce zde.

Schéma setkávání:

* uvítání se zvonkohrou * samostatná činnost, stolování * ukázky hry s pomůckami (= skryté prezentace) * závěrečné společné zpívání a zakončení říkankou*

Pro smysluplné užívání herny je zapotřebí, aby dospělí znali základy montessori přístupů k dětem a aby byli seznámeni se smyslem a s postupy používání jednotlivých pomůcek. Proto je nedílnou součástí Montehraní i vstupní informační schůzka

Montehraní probíhá pravidelně 1x týdně na 80 minut během každého školního roku ve dvou pololetích. První pololetí od poloviny září do konce ledna a druhé pololetí únor až květen. Rozpis skupin na nové pololetí je zde

Kapacita herny je maximálně 6 dospělých a 7 dětí.

Hernu je možné si jednorázově prohlédnout v rámci Prohlídky herny, více info zde

Nyní probíhá přihlašování na druhé pololetí školního roku 2018-19, tj. na období ÚNOR-KVĚTEN 2019.
A v případě volné kapacity je možné přihlášení i v průběhu školního roku.

Pro přihlášení je potřeba si vyžádat písemnou přihlášku na zvolenou skupinku (např. pondělí 9.00) emailem na centrum@happymother.cz nebo na tel. 606 789 421

Krásné dny všem :)