Přihlašování a obecný text přihlášky

 

Zájemci o pravidelnou docházku si mohou mailem nebo telefonicky (viz Kontakt) vyžádat konkrétní přihlášku, která se jim zasílá mailem ve wordu. Přihláška se vyplňuje elektronicky a odesílá se herně zpět mailem, obecně do jednoho týdne od žádosti o přihlášku. Po dobu, kdy herna čeká na vyplněnou přihlášku má klient v herně rezervované místo. Děkujeme za odpovědné jednání.

 


Níže je k nahlédnutí OBECNÝ TEXT PŘIHLÁŠKY. Konkrétní přihlášky se liší díky termínům a proto nejsou na webu k dispozici

 


Citace:


... přihlašuji sebe a své dítě k pravidelné docházce do herničky pro malíčky na den: ... například PONDĚLÍ

čas:             cca od ... do ... hod

termíny:     září            ...

                       říjen          ....

atd.

 

Celková cena vstupného Kč ...... za ....... setkání. Reálná cena se může snížit v případech, kdy musí být některá hodina zrušena ze strany herny (např. ze zdravotních důvodů). V takových případech se peníze vrací na bankovní účet nebo se po dohodě odečítají z následující faktury.

 

Kurzovné se zasílá jen na bankovní účet herny se splatností dle faktury, která je posílána mailem v PDF. Faktura se vystavuje obecně na celkovou částku. V případě opravdové potřeby je možné požádat o fakturaci v měsíčním intervalu.  (Text žádosti: .... (můžete doplnit)).

 

V případě absencí v hodinách se můžete sami informovat, je-li místo v některé další skupince a závazně se dohodnout vždy na JEDNOM TERMÍNU NÁHRADY. Po absolvování náhradního termínu, je možné zažádat o další termín náhrady atd. 


Nahrazovat lze pouze v rámci placeného období, tj. do ..... 2019. Náhrady se nepřevádějí na žádné další období.


V případě, kdy se nedostavíte na zvolený termín nebo se omluvíte až v den náhrady, náhrada propadá, protože už není reálné poskytnout rezervované místo jinému náhradníkovi.

 

Také je možné v případě volné kapacity v ostatních skupinkách absolvovat JEDEN TERMÍN PŘEDNÁHRADY pro případ pozdější absence. Když je přednáhrada vyčerpána následnou absencí, je možné si požádat o další termín přednáhrady atd. A pokud by byl takto absolvován termín navíc a neproběhla by poté žádná absence, úhrada tohoto termínu je dobrovolná.

 

ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ DOPORUČENÍ HERNY doporučuje se:

       *  vypnutý zvuk mobilního telefonu po dobu pobytu v herně - telefonovat a psát smsky je možné mimo místnost a je potřeba vzít si s sebou po dobu používání mobilu i děťátko

 *  udržet v herně tichý hovor s dětmi i s okolím (intenzita zvuků, které vydávají děti se někdy moc ovlivnit nedá, ale má smysl, aby dospělí s dětmi komunikovali co nejvíc potichu, aby v herně nevznikal nadměrný hluk, který ostatní při jejich činnosti může rušit)

*    udržet ticho a chůzi i na chodbách a v celé budově

*  dát pozor na vybavení herny - za případné poškození pomůcek či vybavení herny je nutné převzít zodpovědnost (tj. vzniklou situaci ihned nahlásit a spolupracovat na nápravě - např. pořízení nové pomůcky nebo její části dle instrukcí herny)

*  hlášení absencí včas (smskou) – nejdéle do 8.00 v den setkání, aby bylo možné nabídnout vzniklé místo někomu dalšímu na náhradu; neposílat smsky v noci, tj. mezi 21:00 a 6.30 hod - děkuji

*   2x vědomě přečíst vstupní informační texty, poslechnout si audionahrávku infoschůzky a shlédnout videa k použití pomůcek (protože informovanost a samostatnost klientů je základním stavebním kamenem harmonického pobytu v herně)

 

Souhlasím s jednáním v souladu s Provozními doporučeními herny. (Další položky seznamu budou vznikat časem a budou sděleny ústně nebo v tištěné podobě vyvěšeny na vnitřní straně dveří herničky.)

 

Vybavení herny obsahuje množství předmětů, které nejsou primárně vyráběné pro použití nejmenších dětí (např. porcelánové talířky, skleničky, kuličky…). Proto je potřeba s dětmi v herně vědomě spolupracovat při použití veškerých předmětů a nenechávat děti při práci nikdy samotné.

 

Rozumím tomu, že po celou dobu každého pobytu v herně

NESU ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ SVÉHO DÍTĚTE

 

V herně je potřeba občas natáčet video a fotit snímky pro účely propagace – na web herny, na letáčky či pro umístění na facebook (a málokdy se podaří nafotit či natočit použitelný materiál).

 

Souhlasím s pořizováním dokumentace a s použitím pro výše uvedené účely.

V případě potřeby „nebýt“ na fotkách či videu o tom budu informovat v dané chvíli.

 

Odesláním této přihlášky

se vědomě zavazuji k účasti a k platbám faktur za celé období

 

 

******

 

Dotazník :)

 

Moje dítě v těchto dnech často zaměřuje pozornost na: ….

Moje dítě v poslední době vykonává tyto činnosti: …..