Ceník pro MALÍČKY a podmínky náhrad


JEDNORÁZOVÁ PROHLÍDKA herny pro malíčky zdarma (max 40 minut)


Děti aktivně lezoucí a zdatnější                   cena Kč 2000,- na 12 týdnů (60 min/týden)

Miminka ležící a pomalu se pohybující       cena Kč 800,- na 8 týdnů (60 min/týden)

 

Všichni klienti se přihlašují k docházce vždy na základě vyplněné přihlášky, která se buď vyplňuje při prohlídce herny anebo se zasílá na žádost mailem. Konkrétní přihláška na webu k dispozici není. Obecný text přihlášky je zde.


Absence je možno nahrazovat v ostatních skupinkách a také je k dispozici možnost jedné přednáhrady. Tj. klient může absolvovat předem jedno setkání navíc (pro případ potenciální absence v budoucnu), a když si přednáhradu vyčerpá následnou absencí, tak se může znovu objednat na další termín navíc atd.

Dále platí, že každý klient může být vždy objednán jen na jeden termín náhrady/přednáhrady. Tj. když třeba někdo dva týdny chybí a poté chce hned dva termíny náhrad, tak dostane nejprve jeden termín náhrady, a když náhradu absolvuje, může si hned zažádat o termín další náhrady.

V případě plné kapacity skupinek je možné objednávat se na POHOTOVOST. Tj. zapsat se na konkrétní termín a být připraven, kdyby někdo ze skupinky na poslední chvíli např. onemocněl, tzn. počítat s termínem a s tím, že ráno (nejdéle do 8.15) v den termínu dostane informaci smskou, jestli pro něj místo ve skupince vzniklo nebo nevzniklo.